Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest miejscem gdzie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą osobiście przekazywać następujące selektywnie zebrane opady komunalne:

 • papier i   makulatura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i   chemikalia,
 • zużyte baterie i   akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,
 • meble i   inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony.  

Do PSZOK-u można osobiście przekazywać także odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów zebrane w   sposób selektywny – w ilości nie więcej niż 1 Mg gruzu oraz 1 Mg innych odpadów budowlano-remontowych w ciągu roku kalendarzowego z jednej nieruchomości.

UWAGA!!! Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i   ilość wskazują na to, że nie są to odpady komunalne powstające
w gospodarstwach domowych, bądź odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych.  

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

wjazd znajduje się w Żmigrodzie przy
ul. Jaśminowej 4.

Punkt jest czynny trzy razy w tygodniu:

1. W okresie jesienno - zimowym tj. od 01 listopada do 31 marca :

WTOREK - godz. 800-1600

PIĄTEK - godz. 800-1600

SOBOTA - godz. 800-1300

2. W okresie wiosenno - letnim, tj. od 01 kwietnia do 31 października:

WTOREK - godz. 800-1700

PIĄTEK - godz. 800-1700

SOBOTA - godz. 800-1300

 

Prowadzącym punkt selektywnej zbiórki odpadów jest – Chemeko-System sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych i Przemysłowych,


ul. Jerzmanowska 4-6,

54-519 Wrocław

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Utworzono dnia 16.05.2023, 11:07

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny