Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Informacja

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 poz.1967) wprowadzono w okresie od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym dla podmiotów wymienionych w art.4 ust. 1 w/w Ustawy.

 

Informujemy, iż po nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (Dz. U.z 2019r.poz.755, ze zm.)

Spółka na wytwarzanie ciepła nie potrzebuje koncesji, gdyż zgodnie z Art.32 pkt.1.4 gdyż wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza
5 MW. ( Na dzień 31.12.2021r. Moc zamówiona wynosi 3,14 MW ).
Spółka prowadzi działalność tylko w zakresie wytwarzania ciepła.

Obecnie taryfa opracowywana jest na podstawie  Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie4 szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz. U z 23 kwietnia 2020r. poz.718 z póz.zm.)

 

 

Posiadane koncesje udzielone  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 2 listopada 1998 r. na:

 

wytwarzanie ciepła nr WCC/487/1426/U/OT-6/98/GM ze zmianą z dnia 15 lutego 2001 r. nr WCC/487/A/1426/W/3/2001/NJ,

przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/511/1426/U/OT-6/98/GM ze zmianą z dnia 19 lipca 1999 r. nr PCC/511/S/1426/U/3/99.

Obowiązywały do dnia 15.11.2008r.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny